Alle - Escola d'Alemany

  • Phone: 93 799 33 65
  • Mail: info@alleinternational.com
  • Website: www.alleinternational.com
  • Address: C/ Sant Josep, 44 - 08302 Mataró (BCN)
Especialistes en alemany
1

Escola d'alemany

Alle, escola d’alemany, és el primer centre lingüístic i cultural del Maresme especialitzat en l’alemany com a llengua estrangera. Volem ser referents en l’aprenentatge de la llengua i cultura alemanya.

3

Aprenentatge continu

Som especialistes en alemany i oferim la continuïtat de principi a fi, fins a aconseguir el domini de l’alemany segons els objectius personals de cada alumne.

9

Professors llicenciats

Alle està format per professors llicenciats, especialitzats i, sobretot, motivats per l’ensenyament pràctic.

Màxima professionalitat

Tant a les aules com a nivell d’empresa, la nostra finalitat és crear un equip de treball de màxima professionalitat, atenció i qualitat per donar el millor servei als nostres alumnes.

Les classes es basen en conceptes d'ara, per tant els nostres professors estan contínuament actualitzats i els materials emprats a les classes també.

Metodologia

Qualitat, flexibilitat i seguiment

La metodologia emprada a les classes i la nostra exclusivitat en idioma ens permet obtenir una alta qualitat, eficàcia i motivació en el nostre ensenyament. Això ens permet donar facilitats, flexibilitat i un seguiment personalitzat dels nostres alumnes i clients.

Ambient idoni

Els alumnes trobaran tant dins com fora de l’aula un ambient idoni i dinàmic segons la seva edat i objectius a assolir.

Nombre d'alumnes reduït

El nombre d’alumnes per classe és reduït i ens permet arribar a l’alumne d´una manera més personalitzada i amb un seguiment més exhaustiu dels seus objectius personals.

A Alle volem motivar a l’alumne en tots els àmbits que comporta aprendre un idioma, és a dir, a nivell lingüístic, cultural, a la vida laboral.... Sempre posant en pràctica tot allò que s'aprèn.

No disposem d’un gran ventall de llibres de text. La nostra filosofia es centra en aprendre parlant. Per nosaltres, l'expressió oral sempre és més necessària, ja sigui per finalitats personals o professionals.

l

El protaginista ets tu

Els nostres alumnes són els protagonistes a les classes. Així doncs, el professor és un guia que va dirigint a l’estudiant a assolir el seus objectius personals. Això, implica que la feina a realitzar durant el curs es fa a l’aula, no a casa. Creiem que on s’ha d’aprendre és a les hores lectives, deixant la resta com a formació addicional per reforçar coneixements.